Samenhuizen schaart zich achter De Woonzaak

Wonen is een mensenrecht. Toch wonen heel wat mensen in Vlaanderen in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector. Daar spelen grote problemen op het vlak van hoge huurprijzen, oplopende energiekosten, ondermaatse woonkwaliteit en onzekere huurcontracten. Sommigen maken minder kans op een woning door discriminatie. In het ergste geval belanden mensen in een situatie van dak- en thuisloosheid. Ze slapen de ene keer in de nachtopvang en de andere keer bij vrienden op de sofa.

Anderzijds boekt het woonbeleid in Vlaanderen nauwelijks vooruitgang, met schrijnende toestanden tot gevolg. Reden voor Samenhuizen vzw om zich samen met academici, andere middenveldsorganisaties te scharen achter De Woonzaak. Naar het voorbeeld van Klimaatzaak willen we de hand reiken naar alle beleidsmakers die zich engageren om het recht op wonen effectief voor iedereen in de praktijk te brengen. Of die hand wordt aangenomen zullen we moeten lezen in het volgende Vlaams en federaal regeerakkoord. We verwachten een beleid dat inzet op duurzame eigendomsverwerving, een volwaardige private huurmarkt en een veel ruimere sociale huurmarkt. Stellen we vast dat dit niet of onvoldoende het geval is, dan zullen we op onze beurt ook voor België een procedure opstarten bij het ECSR en ziet “De Woonzaak” het levenslicht.

De uitgangspunten en de missieverklaring van De Woonzaak vind je op de website van het Vlaams Huurdersplatform

Categorie: