Samenhuizen verkleint de ecologische voetafdruk

Het WWF publiceerde gisteren haar tweejaarlijkse Living Planet Report waaruit bleek dat België tot de 5 landen behoort met de grootste ecologische voetafdruk. Wouter Van Besien, voorzitter van Groen, verstuurde een persbericht om te melden dat dat LPR geen klassement was om trots naar een eerste plaats te streven en dat het huidige beleid weinig doet om actief de voetafdruk van België te verkleinen. In de VRT-journaals dook het item 'Cohousing verkleint de ecologische voetafdruk' op met een inkijkje in Vlaanderen's eerste 'cohousing nieuwe stijl' in Vinderhoute.

Samenhuizen vzw verstuurde gisteravond (30/09/2014) volgend persbericht:

 

Samenhuizen verkleint de ecologische voetafdruk, nu het beleid nog.

Een meerderheid van de bevolking is geïnteresseerd om meer te delen met buren: twee op drie ziet een meerwaarde in een collectieve tuin, als er daarnaast ook een privé-tuin aanwezig is bij de woning. 54% ziet ook een gezamenlijke polyvalente ruimte wel zitten. Bovendien kunnen de realisatie van meer woongemeenschappen heel concreet bijdragen tot het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dringend gevraagd: goede praktijkvoorbeelden en ondersteunend beleid.

Samenhuizen vzw vraagt dat de bevoegde ministers voor Wonen en Ruimtelijke Ordening concrete beleidsinitiatieven nemen om de diversiteit aan woonopties groter te maken. Roland Kums, stafmedewerker van de vzw merkt op: “Er zijn in Vlaanderen een 60-tal gerealiseerde grotere co-wonen en cohousing projecten. Een 30-tal startgroepen actief verspreid over het hele land 'spelen' zelf bouwpromotor voor de realisatie van een eigen woonwens. Sommige groepen hebben al opties op een bouwsite of een kavel verworven, maar de meesten niet. Dagelijks bezoeken een 2000-tal unieke bezoekers onze website, onze elektronische nieuwsbrief wordt verstuurd naar ongeveer 21.000 abonnees. Dat lijken grote aantallen, maar door de grote onbekendheid met het idee 'samenhuizen' bij de gemiddelde Vlaming is het onaangeboorde potentieel velen malen groter.”

Dat laatste werd ook uitvoerig aangetoond op een seminarie van projectontwikkelaar Matexi vorige week in Antwerpen. Verschillende sprekers focusten nog eens op de bekende knelpunten van ons Vlaamse woonmodel en onze ruimtelijke ordening. Het hier werd al duidelijk is dat verder blijven bouwen op dezelfde manier geen duurzame en houdbare optie is, vandaar de nood aan experimenten en pilootprojecten die wonen anders benaderen. Matexi is betrokken partij bij 1 van de 5 geselecteerde pilootprojecten collectief wonen van de Vlaamse Bouwmeester. Dit onderzoek hielp hen helder te krijgen voor welk type collectief wonen de consument vandaag de dag reeds open staat.

In het kader van dezelfde marktstudie werd een representatief staal van 1000 Belgen door marktonderzoeksgroep Ipsos bevraagd over hun woonwensen en naar hun bereidheid tot delen. Opvallend is dat een goede benaming blijkbaar belangrijk is: 'anders' wonen, collectief wonen, gedeeld wonen roepen bij velen negatieve associaties op waardoor slechts 9% nog aangeeft geïnteresseerd te zijn. Maar zodra dit meer concreet gemaakt wordt stijgt de interesse aanzienlijk: 67% wil wel een tuin delen, 54% een polyvalente ruimte. Dit bevestigt de resultaten van een trendenquête die ILIV vorig jaar voor Ikea uitvoerde, waarbij 32% van de respondenten zegt dat het leuk zou zijn om met verschillende gezinnen samen een groot huis te delen, waarbij iedereen zijn stuk privacy heeft gecombineerd met gemeenschappelijke ruimtes. Ook opvallend: uit beide enquêtes blijken jongvolwassenen en ouderen positiever tegenover het idee te staan.

Na decennialange ondersteuning vanuit de overheid om mensen individuele eigendom te laten verwerven is het niet verwonderlijk dat wonen met meer collectiviteit vooral weinig bekend is, het zit nog niet in het woon-DNA van de Belg. Onbekend maakt onbemind. Wat zou mensen kunnen overtuigen om te kiezen voor een collectievere woonvorm? Als beste argumenten worden goede voorbeeldprojecten en positieve ervaringen van vrienden en kennissen genoemd.

Hierin schuilt volgens Samenhuizen vzw een belangrijke opdracht voor onze nieuwe Ministers van Wonen en Ruimtelijke Ordening: creëer meer kansen voor het gemeenschappelijk wonen en werk de bestaande knelpunten weg. Het bestaande regeerakkoord stemt hen daarin dankzij deze alinea hoopvol:

De bestaande woongebieden moeten optimaal en kwalitatief ontwikkeld worden. We streven naar een divers woningaanbod dat tegemoet komt aan de diverse woonwensen en innovatieve woonvormen (starterswoningen, co-housing en andere vormen van groepswonen, zorgwonen etc) afgestemd op de vraag. Meer verscheidenheid in het woningbestand naast modale woningen als antwoord op de specifieke woonbehoeften van starters, eenpersoonsgezinnen en senioren. We werken eventuele administratieve hinderpalen verder weg.”

Samenhuizen vzw is sinds 2011 een erkende beweging in het socio-cultureel volwassenenwerk. Kums: “Wij worden door de overheid gesubsidieerd om het maatschappelijk draagvlak voor gemeenschappelijk te vergroten en nemen die rol zeer serieus door onze doorlopende campagne naar lokale besturen en onze jaarlijkse Open Dag Samenhuizen voor het brede publiek. Daarnaast faciliteren we ervaringsuitwisseling o.a. door de organisatie van infomomenten en bezoeken aan projecten. Zelf is de vzw betrokken bij de verdere concretisering van een pilootproject collectief wonen in Turnhout i.s.m. de sociale huisvestingsmaatschappij De Ark en begeleidt ze momenteel samen met Bond Beter Leefmilieu in vijf steden en gemeenten projecten van gemeenschappelijk eco-wonen. 'Samenhuizen' verscheen tot onze eigen verbazing deze lente zelfs in de lijst nieuwe woorden van VanDale.

Kums besluit: “Tientallen startgroepen zwemmen nu tegen de stroom in, om te realiseren wat onze regering in idee wel wil ondersteunen. Projectontwikkelaars als Matexi, vele architecten, stedenbouwkundigen, ambtenaren en groepsbegeleiders staan klaar om hen te begeleiden. Allen kijken vol belangstelling uit naar concrete beleidsinitiatieven van mevrouw Homans en mevrouw Schauvliege.”

Contactpersoon:

Roland Kums – roland@samenhuizen.be – 0498 81 60 34

Categorie: