Samenhuizers mogen door RVA niet altijd als samenwonend worden beschouwd

Het is een gekend probleem: mensen die samen een huis delen worden door de RVA automatisch en bijna altijd als samenwonend beschouwd, waardoor ze een eventuele werkloosheidsuitkering als alleenstaande verliezen. Voor een alleenstaande ouder dan 21 jaar scheelt dat meer dan 400 euro uitkering per maand. Toch was reeds in de wetgeving voorzien dat wie kan aantonen een voldoende autonoom huishouden te voeren als alleenstaande kan worden beschouwd.

Na enkele uitspraken van het Arbeidshof in het voordeel van enkele samenhuizers besloot RVA naar het Hof van Cassatie te trekken. Ook dit hof vonniste in het voordeel van de samenhuizers! Wie voortaan duidelijk kan aantonen dat men enkel de maandelijkse lasten en huur deelt mag door de RVA niet meer als samenwonend worden beschouwd. De bewijslast ligt wel bij de samenhuizers zelf. 

Dit aantonen kan bijvoorbeeld door het gebruiken van 1 aparte 'huisrekening' voor het betalen van de gemeenschappelijke kosten als bv huur, gas en elektriciteit, water, internet, krant, ... waarop ook de bijdragen hiervoor van de bewoners worden gestort. Via de privé-bankrekening worden de privé-uitgaven van een bewoner betaald (vervoer, vrije tijd, kleding, verzorgingsproducten, medische kosten, ...). Er kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen 'gezamenlijk bezit' en 'gezamenlijk gebruik'. Wie eigenaar is van bepaalde toestellen of meubilair houdt hier dan zelf de factuur van bij. Een streepjeslijst voor het drankverbruik, het wasmachine-gebruik e.d. toont ook aan dat kosten verrekend worden naargelang eigen verbruik.

Samenhuizen vzw is uiteraard heel erg tevreden met dit vonnis, omdat hierdoor (werkloze) alleenstaanden die bewust kiezen voor samenhuizen hiervoor niet langer financieel benadeeld worden. We geloven dat dit vonnis belangrijke implicaties kan hebben voor ook andere sociale uitkeringen. 

Een overzicht van alle wettelijke implicaties van het samenhuizen 'onder 1 dak', ook wel woningdelen of huisdelen genoemd, vind je in hoofdstuk 5 van de studie over woningdelen die we in opdracht van de Provincie Antwerpen in 2014 konden samenstellen. 

Zie ook: VRT Nieuws, De Tijd, De Morgen

Categorie: