Schauvliege lijkt in te zetten op gemeenschappelijk wonen

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf de krant De Morgen eerder dan het parlement inzage in haar hervormingsplannen rond de Vlaamse ruimtelijke ordening en verzeilde daardoor in een storm van kritiek. Samenhuizen vzw kijkt verder en ziet vooral veel kansen in de plannen, mits er hervormingen in de wetgeving rond huisvesting en sociale zaken worden doorgevoerd.

Kort samengevat komt het hervormingsplan van Schauvliege volgens De Morgen (DM, Jeroen Van Horenbeek, 23/05/2016) hierop neer: we moeten dichter bij elkaar gaan wonen, meer gaan delen en vooral binnen de bestaande bebouwing naar slimmere oplossingen zoeken om te voorkomen dat Vlaanderen verandert in één grote betonplaat.

Betonstop vanaf 2050

Concreet stelt Schauvliege vanaf 2050 een betonstop voor: vanaf dat jaar mag er geen nieuwbouw meer plaatsvinden zonder ergens anders ruimte terug te geven aan de natuur ter compensatie. Daarnaast pleit Schauvliege ook voor de afschaffing van de verouderde verkavelingsvoorschriften zodat het gemakkelijker moet worden om bestaande (ruimtelijk inefficiënte) gebouwen af te breken of om er met meerdere gezinnen in te wonen.

De hervormingsplannen van Schauvliege zijn nog niet voorgelegd aan het Vlaams parlement en zijn op dit moment dus niet meer dan plannen. Ook is nog niet de volledige inhoud openbaar. Samenhuizen vzw ziet echter veel kansen in wat er nu bekend is over de hervormings-plannen: gemeenschappelijk wonen of samenhuizen past hier namelijk perfect in.

Gemeenschappelijk wonen: milieubewust en ruimtebesparend

Gemeenschappelijk wonen betekent dat mensen die niet tot één gezin horen samen gaan wonen op dezelfde plaats, meestal vanuit de gedachte dat samenleven meer levenskwaliteit brengt. Zij delen een aantal ruimtes met hun medebewoners, zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke keuken, woonkamer of tuin – vaak omdat er bewust voor gekozen wordt om milieubewuster te leven en delen hiertoe bijdraagt.

In deze vorm van wonen kan men minstens even kwalitatief leven op een kleiner oppervlak dan in traditionele woonvormen – wat dus ruimte bespaart. Ook het renoveren van bestaande bebouwing om er met meerdere gezinnen te gaan wonen is een vorm van gemeenschappelijk wonen die bij de plannen van Schauvliege past. In De Morgen spreekt Schauvliege expliciet over tuindelen, iets dat in gemeenschappelijke woongroepen al wordt gedaan.

Gebrekkige wetgeving rond gemeenschappelijk wonen

Waarom is gemeenschappelijk wonen dan nog niet op grotere schaal doorgebroken in Vlaanderen vraagt u zich misschien af? De bevolking heeft interesse in gemeenschappelijk wonen – dat blijkt niet alleen uit het toenemende aantal woongemeenschappen, maar ook uit het ieder jaar groeiende aantal bezoekers van de Samenhuizendag (afgelopen weekend, n.v.d.r.). Het starten van een woongemeenschap vereist echter veel tijd, initiatief en er zijn een aantal barrières, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een definitie van gemeenschappelijk wonen in de Vlaamse wetgeving. Enkel zorgwonen werd al wel gedefinieerd.

Ook binnen de sociale wetgeving zijn er hiaten. Gemeenschappelijk wonen kan een invloed hebben op sociale uitkeringen zoals leefloon en kinderbijslag, hoewel de samenwonende personen in kwestie vaak geen feitelijk gezin vormen. Het afschaffen van de verouderde verkavelingswetgeving is een stap in de goede richting, want dat maakt het gemakkelijker om bestaande gebouwen te slopen of te verbouwen voor bewoning door meerdere gezinnen. Toch zal er een verdere hervorming van de wetgeving nodig zijn om gemeenschappelijk wonen evidenter te maken voor een breder publiek.

Relevante evenementen

Vlaamse Renovatiedag zaterdag 29 mei 2016 – verschillende gemeenschappelijk wonen gemeenschappen nemen deel in o.a. Melle, Mariakerke, Londerzeel, Antwerpen, Deurne en Schoten.

... of ook andere projecten

die erfgoed herbestemmen : de Haringrokerij, Kasteel Nieuwenhoven, Sintjansbergklooster, Stocktveld, Sint Gummarus, De drie Torekens, ...
en oude sites rehabiliteren : de Molen van Rotselaar, Meerhem, DSDS, De Okelaar, Botanico, Het Maarlo, de Brugse cohousingprojecten waaronder een voormalige kerk (infomoment nu maandag 30 mei) ...
en meer bepaald hoeves : Utopia, La Grande Cense, De Weegbree, De Kaasdroger, Rijkbos, Huiself, Pachthof Hertoginnendal, ...
en industriele sites : Côté Kanal, brouwerij van Zonnegem, Stokerij Betsberg, Textielfabriek in Ronse, ...

Meer info: info@samenhuizen.be of 0489 92 64 64

Categorie: