Solidair wonen

Bij solidair wonen gaat het om een leefomgeving en een leefproject voor meerdere mensen waarvan er ten minste één maatschappelijk kwetsbaar is of dat dreigt te worden. Deze mensen onderschrijven bewust de principes van deze woonvorm onder de vorm van een charter of op een andere wijze. Solidair wonen vertaalt zich concreet in groepswonen, hetgeen inhoudt dat meerdere volwassenen, die met elkaar geen andere banden hebben dan deze woonwijze, een aantal autonome woningen bewoont en waarbij het geheel één of meerdere gemeenschappelijke ruimten bevat. Samenhuizen vzw werkte samen met Habitat et Participation en de Universiteit Saint-Louis Brussel aan de studie Solidair wonen voor de POD Maatschappelijke Integratie. Het onderzoek bevat de actualisatie van de voorgaande studie 2006, de omschrijving van nieuwe ontwikkelingen en een mogelijk model ter erkenning van Solidaire woningen waarbij het statuut van alleenstaande behouden blijft voor de bewoners. Meer info en download van de studie: www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/solidair-wonen

Categorie: