Steun op komst voor cohousing en huisdelen

20/01/2016 - Steunpunt Wonen publiceert afgelopen week de Studie ‘Gemeenschappelijk Wonen’ en adviseert hiermee de beleidsmakers op Vlaams niveau hoe zij gemeenschappelijk wonen kunnen opnemen in hun beleid.

Een goede definitie kan veel oplossen
Gemeenschappelijk wonen is een woonvorm in een gebouw of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft en uit meerdere woongelegenheden bestaat waarbij minimaal twee huishoudens op vrijwillige basis minimaal één leefruimte delen en daarnaast over minimaal één private leefruimte beschikken en de bewoners gezamenlijk instaan voor het beheer.”
Deze definitie zou in de Vlaamse Wooncode moeten ingeschreven worden. “Samenhuizen vzw bepleit al een paar jaren zo'n houvast in de wetgeving.” vertelt Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw. Om dit mogelijk te maken zou een technisch verslag nodig zijn met oppervlakte- en bezettingsnormen, naast garanties voor de ‘vrijwilligheid’ en het gezamenlijk beheer door de bewoners. Vervolgens zou de Codex Ruimtelijke Ordening hiernaar verwijzen zodat ‘gemeenschappelijk wonen’ als een apart type kan vergund worden, naast de huidige opdeling eengezinswoning/meergezinswoning.
Voor huurders wordt er aanbevolen om een typehuurovereenkomst op te stellen en het is een goede zaak om het ‘gemeenschappelijk huishouden’ in een definitie te gieten, die garandeert dat elk huishouden zijn sociaal statuut, met de bijhorende rechten, kan behouden.
Tot slot wijst de studie op een tijdelijk stimulerend beleid om gemeenschappelijk wonen in Vlaanderen effectief alle mogelijkheden te geven.

 Tijd voor een effectief en stimulerend beleid voor gemeenschappelijk wonen
“Nu de studie is uitgegeven, staat de Minister van Wonen Mevrouw Homans niets meer in de weg om op korte termijn concrete maatregelen te nemen. We kijken er dan ook naar uit om gehoord te worden en samen op korte termijn de juiste stappen voorwaarts te zetten. Volgens Samenhuizen vzw én de resolutie betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen, unaniem goedgekeurd op 15 oktober 2015, zullen we in eerste instantie gebaat zijn met een bréde definitie van gemeenschappelijk wonen in de wetgeving. Verder wat betreft de normering waarschuwen we voor bijkomende, te strenge, en dus beperkende regels.” aldus Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw. “Vervolgens zijn stimuli voor pilootprojecten en de ruimere praktijk gepast, wil de Minister de daad bij het woord voegen. In tussentijd kan voor verschillende reeds lopende pilootprojecten binnen de sociale huisvesting alvast een regelluwte toegestaan worden. Zij kunnen ervaring opdoen en de leerpunten meegeven aan het beleid.”

In deze opinie wordt Samenhuizen vzw gesteund door onder meer:
Vibe vzw, Studio Beleid, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Marjolein Eerdekens (Stad Hasselt), Nancy Bourgoignie (Stad Oostende), Trui Maes (CLT Gent vzw), Domus Mundi vzw, Bast architects & engineers, Technologiecampus Gent - KU Leuven,FairFin, Bond Beter Leefmilieu, De Ideale Woning cvba, DE ARK, Samenlevingsopbouw Gent, Welzijnszorg, Hefboom, Elk zijn huis cvba, Nieuw Dak cvba, en de ondertekenaars van het Charter Samenhuizen

De volledige studie vind je hier.

Categorie: