Studienamiddag Collectieve woonvormen, Gent

donderdag, 4 april, 2019 - 13:00
 

We zullen met zijn allen onze manier van wonen op verschillende vlakken moeten herzien met oog op een toekomstige leefbare samenleving.

Er is de laatste jaren in dit verband veel aandacht ontstaan voor collectieve woonvormen. Hierbij worden vele vormen en betekenissen onder één noemer geplaatst en is er niet zelden sprake van verwarring.

Tijdens deze studienamiddag zullen typologische en juridische aspecten van collectief wonen aan bod komen, maar zal de eigenheid ervan eveneens belicht worden vanuit de belevingswereld van bewoner en projectontwikkelaar. Er is aandacht voor lokale, regionale en internationale voorbeelden.

Meer info en inschrijven via HOGENT

Afbeelding: