Voormalig klooster De Kluis wordt cohousingproject: al vijf van de twaalf wooneenheden zijn gereserveerd