Witloofboerderij maakt plaats voor cohousingproject