Woningdelen in Vlaams-Brabant online

Hoe start ik een gemeenschappelijk woonproject in Vlaams-Brabant? Hoe kunnen de juridische en praktische afspraken binnen ons woonproject geregeld worden? Wie kan me begeleiden binnen dit proces? Hoe kan een lokaal bestuur gemeenschappelijke woonprojecten ondersteunen? Op deze vragen vinden geïnteresseerden en lokale overheden voortaan een online antwoord op www.vlaamsbrabant.be/woningdelen.

‘We trekken resoluut de kaart van betaalbaar en duurzaam wonen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor wonen. ‘Daarom steunen we woningdelen als één van de woonvormen van de toekomst. Het is ook een belangrijke hefboom om weg naar een klimaatneutrale provincie in 2040’.

Naast subsidies voor opstartende projecten stimuleert de provincie Vlaams-Brabant ook het woningdelen door na te gaan waar zich knelpunten of problemen voordoen zodat drempels kunnen weggewerkt worden. Deze kennis wil de provincie delen met het brede publiek. Ook lokale besturen vinden op de website heel wat antwoorden op hun specifieke vragen terug.

De nieuwe rubriek op de website geeft informatie over verschillende gemeenschappelijke woonvormen, zoals co-wonen, cohousing, woongroepen en zorgwonen. Daarnaast is er ook aandacht voor de verbetering van het bestaand patrimonium en het opsplitsen van woningen.

Je vindt er overzichtsfiches van de projecten die de provincie ondersteunt, maar ook heel wat praktische voorbeelden van huurcontracten, statuten en afsprakennota’s tot uitgewerkte plannen en informatie over de regelgeving.

Categorie: